STT Mô tả nhiệm vụ Nội dung theo dõi Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày kết thúc Cán bộ theo dõi Cán bộ giao việc Ngày giao việc Trạng thái thực hiện
1461 Vv rà soát, XĐ khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đi đến trường và về trong ngày theo NĐ 116/2016 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 15/01/2020 Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 02/01/2020 Hoàn thành đúng hạn
1462 V/v cung cấp số liệu XD KHCT trao tặng mủ bảo hiểm TE năm 2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 22/12/2019 Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 17/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1463 Thông báo kết luận của PCT HOàng Nam về CT đổi mới SGK Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 12/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1464 V/v KIểm tra phổ cập GD, xóa mù chữ năm 2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 06/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1465 V/v cung cấp DS học sinh lớp 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 05/12/2019 Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 03/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1466 V/v tham gia ý kiến đối với vị trí việc làm các đơn vị SNGDCL Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 06/12/2019 Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 29/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1467 Về việc đề xuất chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND thị xã Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 27/11/2019 Trần Thị Loan Trần Thị Loan 26/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1468 V/v góp ý DTĐA mua sắm TBCTDGPT dành cho lớp 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 30/11/2019 Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 26/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1469 V/v góp ý DT hướng dẫn đánh giá, xếp loại CĐHT theo TT 44 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 02/12/2019 Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 25/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1470 V/v Báo cáo yoor chức kỷ niệm ngày nhà giáo VIệt Nam 20/11 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 25/11/2019 Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 18/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1471 Về việc tham mưu chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 15/11/2019 Trần Thị Loan Trần Thị Loan 08/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1472 Góp ý Văn bản QPPL Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 11/11/2019 Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 01/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1473 V/v chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 25/10/2019 Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 11/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1474 đăng ký danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 12/10/2019 Phạm Thúy Lan Phạm Thúy Lan 09/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1475 Hướng dẫn thực hiện công tác phổ cập GD,XMC đến năm 2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 13/12/2019 Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 09/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1476 V/v tham gia góp ý DT KH triển khai ĐA Xây dựng văn hóa ứng xử trường học Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 11/10/2019 Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 07/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1477 V/v góp ý Dự thảo KH triển khai ĐA " Hỗ trợ SV,HS khởi nghiệp đến năm 2025" Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 11/10/2019 Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 07/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1478 V/v báo cáo thực hiện ĐA xây dựng xã hội học tập gđ 2012-2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 15/10/2019 Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 27/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1479 V/v tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 26/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1480 V/v tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suất đời năm 2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 19/10/2019 Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 25/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây