STT Mô tả nhiệm vụ Nội dung theo dõi Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày kết thúc Cán bộ theo dõi Cán bộ giao việc Ngày giao việc Trạng thái thực hiện
1481 V/v khen thưởng thực hiện Thông tư 44 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 30/09/2019 Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 25/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1482 KH tổ chức sơ kết 5 năm thực hiệnThông tư 44 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 24/09/2019 Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 20/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1483 V/v thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác HS,SV năm học 2019-2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 18/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1484 V/v đăng ký đơn vị đạt bộ tiêu chí QG về Yte xã 2019, gđ 2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 10/09/2019 Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 05/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1485 HD thực hiện công văn của TU,UBND tỉnh VV thực hiện KL 49-KL/TW Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 04/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1486 V/v phòng chống dịch Sốt xuất huyết Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 30/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1487 KH tổ chức và biên soạn, triển khai nội dung GD địa phương trong CT GDPT mới Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 29/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1488 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của BỘ GD và Chỉ thị của UBND tỉnh Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 29/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1489 KH triển khai thực hiện ĐA "Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý cho HS,SV " gđ 2018-2025 Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 29/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1490 Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ GD_ĐT năm học 2019-2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 27/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1491 Kế hoạch triển khai chương trình hành động, chống bạo lực học đường GĐ 2019-2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 27/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1492 V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu năm học 2019-2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 28/10/2019 Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 19/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1493 V/v xây dựng quy chế điều động, thuyên chuyển CBQL,GV,NV Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 12/09/2019 Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 19/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1494 Kế hoạch thực hiện chương trình GDPT, sách giáo khoa mới đến năm 2025 Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 09/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1495 V/v báo cáo thực trạng số lớp, số học sinh năm học 2019-2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 30/08/2019 Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 02/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1496 V/v ban hành khung thời gian năm học 2019-2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 02/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1497 V/v tăng cường chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 01/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1498 V/v thực hiện CT trao tặng mũ Bảo hiển cho trẻ em năm 2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 01/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1499 V/v góp ý KH tổ chức biên soạn và triển khai nội dung GD ĐP trong chương trình GDPT mới Phòng Giáo dục và Đào tạo Có thời hạn 07/08/2019 Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 01/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1500 V/v chỉ đạo điều hành giá và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Không thời hạn Lê Thị Phương Thúy Lê Thị Phương Thúy 31/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây